LaDettaGlass
 

Statement ´La Tulpa Baronessa Charlotte Marie`

 

Mijn eigen unieke persoonlijke afkomst en geschiedenis, met geërfde gewoonten, patronen en familiewijsheid, hebben mij mede gevormd tot wie ik ben.

Een gezonde verbinding met je oorsprong en familiegeschiedenis stelt je in staat te zijn wie je bent en zorgt ervoor dat je diepgeworteld staat in je eigen leven. Onze wortels bieden ons steun, voeding en de mogelijkheid om te groeien en te bloeien. Dit bepaalt hoe we ons verbinden met onze omgeving.

Wanneer mensen groeien en duurzame relaties aangaan, leggen ze nieuwe fundamenten voor groei, verdere ontwikkeling en potentieel nieuw leven.

De nationale bloem van Nederland – de Tulp – is geworteld in de aarde. Ze groeit en bloeit bij voldoende voeding en licht. Elke tulp draagt de kenmerken, kleurpatronen en geschiedenis van de soorten die eraan voorafgingen. Wanneer tulpen bloeien, groeien er 'klisters' (bijbollen) aan de zijkant van de moederbol. Deze bijbollen groeien uit tot nieuwe tulpenbloemen met dezelfde genetische kenmerken en patronen als de moederbloem.

Alles wordt doorgegeven van moeder op kind tulp.

Echter, wanneer er kruisbestuiving plaatsvindt tussen verschillende tulpensoorten, bevatten de zaden die in de tulpenbloem worden gevormd, de kenmerken van beide ouderplanten.

Charlotte Theodorine Marie Alexandrine barones van Oldeneel tot Oldenzeel was gehuwd met Frederik Carel Theodoor van Isendoorn á Blois, de laatste kasteelheer uit dit illustere geslacht. Ze bleven kinderloos. Het geslacht van Isendoorn á Blois stierf uit.

Echter, de dagboeken van Charlotte, in wezen 'klisters' die zich ontwikkelden en groeiden vanaf de zijkant, bevatten dankzij haar wijsheid zorgvuldig gedocumenteerde informatie over de inventaris van de Cannenburch en het omliggende landgoed. De documenten die zij met grote nauwkeurigheid samenstelde, hebben ervoor gezorgd dat de geschiedenis van Charlotte, de familie van Isendoorn á Blois en hun kasteel niet verloren is gegaan.

De barones, een devoot katholiek, bleef trouw aan haar echtgenoot en verzocht om bijgezet te worden in zijn grafkelder op de Algemene Begraafplaats. Echter, tragisch genoeg werd ze begraven op de rooms-katholieke begraafplaats - een vergissing? De fout wordt nog versterkt doordat haar derde naam – Marie- ontbreekt op haar grafmonument.

Daarom creëer ik een eerbetoon aan ‘La Tulpa Baronessa Charlotte Marie’, de barones van Oldeneel tot Oldenzeel, die de visie en wijsheid had om de inhoud en schoonheid van haar huis en landgoed verder te ontwikkelen en te documenteren. 

Haar toewijding aan haar praktijk om alles methodisch en zorgvuldig vast te leggen wat tot het kasteel en het landgoed behoorde, illustreert de belangrijke rol die vrouwen blijven spelen in het behouden en doorgeven van familie-erfgoed, geschiedenis en cultuur.

E-mailen
Bellen
Instagram